Våra tjänster

Service

Flaggstänger, kompressor, luftpåfyllare, dammsugare, förtvätt, matt-tvätt, högtryck, luft & vattenskåp, belysning, elservice, spolarvätskeanläggningar

Försäljning

Polletter, dammsugare, kompressorer, papperskorgar, flaggstänger, luftpåfyllare, förtvättar, spolarvätskeanläggningar

Serviceelektriker

Felsökning och reparering